Proč nemůžeme vše označit za kosmetiku?

 

Pro výrobu kosmetiky je potřeba plnit mnoho vládních nařízení, jako je např. atestace (tzv. zhodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků) na každou bylinu, olej, květovou vodu a recept zvlášť, což je finančně poměrně náročné. Dále výroba musí podléhat hygienickým předpisům - to mimo jiné znamená mít výrobu v místnosti pouze k tomuto účelu určené a v nerezu a nikoli v kuchyni. (Nástin některých dalších nařízení je v případě zájmu uveden níže.) V objemech a ziscích, ve kterých se momentálně pohybujeme, to zatím stále bohužel není rentabilní. 

Bez splnění těchto a dalších směrnic je možné některé námi nabízené přírodní oleje, květové vody a byliny určené k mytí vlasů prodávat pouze jako dekorační výrobek. Při objednávání našich výrobků objednáváte dekorační předměty, nebo jednotlivé ingredience, jejich namíchání a balení. 

Z toho také plyne zákonná povinnost, informovat Vás, že jakékoli použití na pokožku zde uvedeného zboží naší výroby či dovozu je na vaši vlastní zodpovědnost.

Ke všem výrobkům lepíme etikety s obsahem a informací o spotřebě. Trvanlivost je uvedena zpravidla cca 6-12 měsíců od data navážení, tak aby odpovídala zákonným povinnostem. Vyzkoušená trvanlivost je však u většiny výrobků minimálně 12-24 měsíců, jsou-li výrobky skladovány v chladu a suchu.


Bližší informace k problematice podmínek výroby kosmetiky, které jsou paradoxně pro malovýrobu komplikovanější než pro výrobu potravin:

Pro oficiální výrobu a prodej kosmetiky v ČR je potřeba splnit několik úřednických nařízení pro "ochranu spotřebitele", uvádíme pouze část z nich: 

1. Je potřeba mít zvlášť postavenou samostatnou místnost s nerezovou kuchyní, která odpovídá směrnicím dle zákona. (A co konkrétní úředník, to ještě trochu jiný výklad a požadavky...) Což je bohužel samozřejmě pro většinu z nás absolutně finančně nereálné. 

Celý zákon je dán směrnicí EU, ale v ČR opět ještě "doladěn k dokonalosti". Oproti tomu např. ve Velké Británii, je možné k domácí výrobě kosmetiky i potravin nechat hygienou schválit svou vlastní kuchyň. Tudíž, pokud by naši úředníci  měli alespoň trochu zájem o podporu malého podnikání, jistě by se schůdnější řešení našlo.

2. Je potřeba zaplatit atest - Cena za atest je 5000Kč za recept/olej/bylinu. Opět se vyšplháme na astronomické částky. Toto je u nás zákonem posvěcená ochrana spotřebitele a jeho svobodné vůle.

3. Je normován i obsah bylin - tedy jejich léčivých látek. Tudíž, trávíme-li čas tím, že používáme výhradně k výrobě čisté přírodní produkty - rostlinné oleje a bylinky a snažíme-li se vše vybírat opravdu kvalitní a používat adekvátní množství, aby náš čas a energie tomu věnované měly SMYSL, není možné se v mnoha případech do norem vejít. Tudíž jsme zákonem opět postaveni na rozcestí - buď se podřídíme a zpronevěříme se sami sobě nebo se zařadíme do famaceutického průmyslu a s tím spojeného dalšího koloběhu norem a razítek a nebo se budeme snažit najít jiné cesty.

Zatím je pro nás viditelná pouze ta, na které nabízíme některé naše výrobky jako "dekorační předměty" s tím, že rozhodnutí, jak s nimi naložíte, je čistě na Vašem SVOBODNÉM rozhodnutí.

4. O jediných dovolených strojích na výrobu krémů, 5mil. kaucích při výrobě výrobků s obsahem lihu (tinktury, extrakty) atd. už Vás ani zatěžovat nebudeme.

Oproti tomu chování famaceutcických společností je úřady posvěcené: např. https://www.youtube.com/watch?v=bgV5cKGWm_U). 

Tudíž jediným způsobem jak to vyřešit je, zcela obejít prodej těchto výrobků jako "kosmetiky". Jenže to znamená, že nikde nesmí být uvedeno, že se jedná o kosmetiku ani konkrétní slova jako "šampon", "mýdlo", "krém" , atd. a nijak navádět k použití.

Dalším neuvěřitelným nařízením, tentokrát opět z Bruselu je, že nesmíme nikde veřejně uvádět, k čemu jsou konkrétní byliny vhodné, dokud Brusel nevydá "herbář" s informacemi, které se smí zveřejňovat a tedy jsou současným zdravotnictvím "potvrditelné". Staletí praxí potvrzené informace našich předků, totiž najednou nejsou dostatečně důvěryhodné.  

I my momentálně tápeme jak dál a rozhodně bereme jako nezbytné tyto informace zveřejnit na našich stránkách. Výrobky, které nemají atestaci jako kosmetika, nabízíme pod jmény, které bohužel zákazníka jasně neinformují o tom, o co se jedná a pouze rozepisujeme složení.